O Borkúte a MSL Prešov

Mestské lesy Prešov v správe Technických služieb mesta Prešov, a.s. každoročne pristupujú k úprave komunikácii v lokalitách s odvozom drevnej hmoty. Úprava ciest sa vykonáva hneď po ukončení ťažbovej činnosti v dotknutých lokalitách. Obhospodarovateľ vykonáva ťažbovú činnosť v súlade s Programom starostlivosti o les a prihliada na využívanie jednotlivých lokalít na základe podnetov občanov. Program starostlivosti o les a jeho rozpis ťažieb ráta s úmyselnou ťažbou v lokalite Vydumanec až v roku 2018.

Dominantnou snahou Technických služieb mesta Prešov, a.s. je vykonať spracovanie kalamitného dreva spôsobom, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, následný lesný porast, priľahlé stromy a kvalitu spracovaného dreva.


Kontakt
tel.č.: 051/ 771 86 02
sídlo prevádzky: Borkút, 080 01 Prešov
poštová adresa: Bajkalská 33, 080 01 Prešov

vedúci prevádzky: Ing. Juraj Pavúk, PhD.
e-mail: pavuk@tsmp.sk
tel.:
0918 861 955Prevádzka ML zabezpečuje:

- komplexné obhospodarovanie Mestských lesov (ťažbu, zalesňovanie, približovanie a manipuláciu s drevnou hmotou, zalesňovanie lesa po ťažbe a vyžínanie mladých porastov),
- údržbu a obnovu lesoparku Borkút.


Kontaktujte nás ak potrebujete:

- zabezpečiť nákup drevnej hmoty,
- guľatinových výrezov,
- haluziny