Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v lesoch

Autor:  TSmP a.s. | Dátum pridania:  07.05.2018

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný pri návšteve lesa dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvhode okresov Prešov a Sabinov od 04.05.2018 do odvolania.